Petrovietnam: Dấu ấn hoạt động truyền thông, văn hóa DN

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ba năm qua, Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp đã được Tập đoàn thực hiện với quyết tâm cao, tất cả các nhiệm vụ đều đã được triển khai, góp phần giúp Tập đoàn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tuyên truyền giá trị văn hóa của Petrovietnam thông qua các công cụ truyền thông trực quan sinh động
Tuyên truyền giá trị văn hóa của Petrovietnam thông qua các công cụ truyền thông trực quan sinh động

Truyền thông sâu rộng, hiệu quả

Trong Tập đoàn hiện có 4 tạp chí, 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo phụ trách, cán bộ, chuyên viên được phân công làm công tác truyền thông. Nâng cấp cải tiến và đổi mới phương pháp quản lý, vận hành giúp Cổng thông tin điện tử Tập đoàn, các tạp chí, bản tin, website, trang thông tin nội bộ của đơn vị thu hút hàng vạn lượt truy cập. Nội dung thông tin gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát huy sức mạnh của Tập đoàn. Đặc biệt, năm 2020 và 2021, truyền thông nội bộ đã kịp thời khơi gợi sự thấu hiểu, chia sẻ của cán bộ, người lao động với những khó khăn của Tập đoàn và đồng sức, đồng lòng cùng Tập đoàn thực hiện các chủ trương lớn vượt qua “khủng hoảng kép”.

Hoạt động truyền thông công chúng có nhiều bước phát triển, chú trọng các nhóm vấn đề gắn với nhu cầu, hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ cơ chế, chính sách... Đẩy mạnh khai thác tính năng của mạng xã hội, các công cụ truyền thông, thiết bị kỹ thuật số; phát triển các trang fanpage, thu hút hàng triệu lượt bạn đọc truy cập và hơn 340.000 người thường xuyên theo dõi.

Chung sức tái tạo Văn hóa Petrovietnam

Tập đoàn thống nhất chỉ đạo, hoàn thiện, triển khai thực hiện các quy định mang tính hệ thống. Lãnh đạo/người đứng đầu từ Tập đoàn đến các đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai văn hóa doanh nghiệp. Hội đồng thành viên phê duyệt Đề án Tái tạo Văn hoá Petrovietnam và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án, ghi dấu mốc quan trọng trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tập đoàn đã xây dựng Sổ tay Văn hóa Petrovietnam, chỉnh sửa nhãn hiệu, ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm thống nhất sử dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống.

Công tác tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp có nhiều nét mới, đa dạng, kết hợp truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng. Các cuộc thi, đợt sinh hoạt, kỷ niệm được tổ chức rộng khắp đã góp phần lan tỏa các giá trị Văn hóa Petrovietnam.

Năm 2021, Petrovietnam được công nhận là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam (lần đầu tiên xét công nhận tại Việt Nam).

Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng khẳng định, Petrovietnam đã và đang đi đúng hướng trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Công tác này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển Petrovietnam, nâng cao và bảo đảm lợi ích, quyền lợi của người lao động trong Tập đoàn. Những kết quả đã đạt được là tiền đề, những bước khởi tạo cho quá trình tiếp theo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư