(BĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn PC Khánh Hòa “CBCNV chung tay quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19”, tính đến thời điểm chiều ngày 1/4/2020, toàn Công ty đã vận động được tổng số tiền 220 triệu đồng.
Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng giám đốc PC Khánh Hòa trao tượng trưng tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19

Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng giám đốc PC Khánh Hòa trao tượng trưng tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19

Đây là số tiền được toàn thể CBCNV tham gia đóng góp với tinh thần “mỗi người một ngày lương” cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Số tiền thu được sẽ được chuyển khoản vào Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ cho công tác phòng chống đại dịch tại địa phương.

Với tình hình diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, số lượng người bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà hay cần theo dõi từ vùng dịch trở về cùng những người liên quan sẽ còn tiếp tục gia tăng, để giúp địa phương có thêm nguồn lực nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi CBCNV PC Khánh Hòa đã nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” tích cực đóng góp đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ hơn 3 ngày sau lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, hơn 1.000 CBCNV các điện lực, xí nghiệp, trung tâm, khối phòng ban Công ty bao gồm cả hợp đồng lao động mùa vụ đã nhanh chóng đóng góp mỗi người một ngày tiền lương. Tổng số tiền vận động được sẽ được tập trung tại Công đoàn cơ sở thành viên đơn vị và gấp rút nộp về Công đoàn Công ty để đơn vị kịp thời chuyển khoản cho Quỹ cứu trợ địa phương.