Nửa đầu tháng 1, nhập siêu khoảng 250 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong nửa đầu tháng 1 đạt 26,05 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,9 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,15 tỷ USD. Như vậy, nửa tháng đầu năm nay nước ta nhập siêu khoảng 250 triệu USD.
Trong nửa đầu tháng 1, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 2 tỷ USD, tương đương tăng hơn 18% so với cùng kỳ 2020. Ảnh: Lê Tiên
Trong nửa đầu tháng 1, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 2 tỷ USD, tương đương tăng hơn 18% so với cùng kỳ 2020. Ảnh: Lê Tiên

So với cùng kỳ năm trước, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có sự khởi sắc đáng kể ở cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu.

Cụ thể, về xuất khẩu, so với cùng kỳ 2020, kim ngạch tăng thêm khoảng 2 tỷ USD, tương đương hơn 18,3%. Chỉ 15 ngày đầu năm, đã có tới 4 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 1 nhóm so với cùng kỳ 2020. Trong đó, điện thoại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 2,86 tỷ USD, tăng tới gần 1,5 tỷ USD (cùng kỳ 2020 đạt 1,375 tỷ USD). Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,45 tỷ USD, tăng 72%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 với 1,7 tỷ USD, tăng hơn 10%; dệt may đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm hơn 200 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng thêm so với cùng kỳ năm ngoái gần 2,2 tỷ USD, tương đương tăng 19%. Theo đó, cả nước có 3 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 1 nhóm so với cùng kỳ 2020. Nhóm hàng mới là điện thoại và linh kiện với 1,3 tỷ USD, tăng gần 700 triệu USD, tương đương 112%. Hai nhóm hàng còn lại là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch 2,73 tỷ USD, tăng 25%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 9,5%.

Chuyên đề