(BĐT) - Ngày 15/6, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã chứng khoán: NTL) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 6/7.

Như vậy, với gần 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ gần 61 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng. Cổ tức duy trì tỷ lệ 25%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 50 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 9,9%. Như vậy, 3 tháng đầu năm Công ty mới hoàn thành 6,25% chỉ tiêu doanh thu và 4,75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.