Nỗ lực sớm đưa Hệ thống e-GP mới vào vận hành chính thức

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (IDNES) vừa cho biết, Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) đã chính thức được đưa vào kiểm tra thử nghiệm từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành quá trình kiểm thử vào cuối tháng 3 năm 2022.
IDNES và các bên liên quan đang nỗ lực hoàn thành kiểm thử để sớm đưa Hệ thống e-GP vào vận hành chính thức trong năm 2022
IDNES và các bên liên quan đang nỗ lực hoàn thành kiểm thử để sớm đưa Hệ thống e-GP vào vận hành chính thức trong năm 2022

Theo IDNES, mục đích của việc kiểm tra thử nghiệm nhằm đảm bảo Hệ thống e-GP vận hành một cách trơn tru, ổn định và đáp ứng các yêu cầu về mặt nghiệp vụ đấu thầu cũng như chức năng theo thiết kế, thân thiện với người sử dụng. Việc kiểm thử sẽ giúp giảm thiểu tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành chính thức.

Đại diện đơn vị kiểm thử cũng cho biết: “Việc kiểm thử toàn bộ Hệ thống e-GP là một thách thức vì khối lượng công việc rất lớn và phải hoàn thành trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, với sự cam kết và nỗ lực của tất cả các bên tham gia, việc kiểm thử Hệ thống dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.”

Với những tín hiệu tích cực nêu trên, Hệ thống e-GP mới kỳ vọng sẽ sớm được đưa vào vận hành chính thức, góp phần hiện đại hóa lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu điện tử tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hệ thống e-GP được thiết kế, xây dựng bao gồm nhiều tính năng mới, cải tiến so với Hệ thống hiện tại. Hệ thống mới bao gồm 11 phân hệ thành phần: Đấu thầu điện tử (e-Bidding); Cổng thông tin điện tử (Portal); Quản lý người dùng (User Management); Hỗ trợ người dùng (Call Center); Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall); Quản lý hợp đồng qua mạng (e-Contract); Thanh toán điện tử (e-Payment); Danh mục sản phẩm (Item list); Văn bản điện tử (e-Document); Quản lý năng lực nhà thầu (Supplier’s Performance Management); Bảo lãnh điện tử (e-Guarantee). Hệ thống mới sẽ giúp quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công thông qua hoạt động đấu thầu qua mạng từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

Hệ thống e-GP mới

- Tên đầy đủ: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Mục đích xây dựng: Mục tiêu tổng thể của Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công tư là ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin viễn thông để xây dựng, quản lý và vận hành một cách bền vững Hệ thống Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ (Hệ thống e-GP) nhằm quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng trên cơ sở đảm bảo an toàn, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

- Thời gian dự kiến đưa vào vận hành: Năm 2022

Chuyên đề