(BĐT) - Trong 5 năm (2013 - 2017), việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam còn để nợ đọng tiền đấu giá kéo dài nhiều năm; một số đơn vị chưa thực hiện xong công tác đấu giá quyền sử dụng đất so với quyết định phê duyệt.
26 lô đất tại Khu dân cư Phú Quý 3 vẫn chưa được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành (Quảng Nam) thực hiện đấu giá. Ảnh: Tiên Giang

26 lô đất tại Khu dân cư Phú Quý 3 vẫn chưa được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành (Quảng Nam) thực hiện đấu giá. Ảnh: Tiên Giang

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại huyện Núi Thành, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2013 đến năm 2017, trên địa bàn huyện tổ chức 21 đợt đấu giá quyền sử dụng đất với 174/204 lô đất đã phê duyệt giá khởi điểm được đấu giá thành công. Diện tích đất đấu giá thành công là 30.207,27 m2 với số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 25,82 tỷ đồng, tăng 2,061 tỷ đồng so với quyết định phê duyệt giá khởi điểm.

Theo đánh giá của Thanh tra Tỉnh, khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, một số đơn vị được UBND Huyện giao làm chủ đầu tư chưa tuân thủ về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác lưu trữ biên bản đấu giá, chứng từ thu tiền đặt cọc tham gia đấu giá quyền sử dụng đất chưa đảm bảo… Một số đơn vị chưa thực hiện xong công tác đấu giá quyền sử dụng đất so với quyết định phê duyệt.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành đã thực hiện đấu giá 31/57 lô; UBND xã Tam Giang đã thực hiện đấu giá 20/23 lô; UBND xã Tam Nghĩa đã thực hiện đấu giá 36/37 lô.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Tây đã thực hiện bán đấu giá 20/46 lô đất đã được phê duyệt tại dự án này. Đến nay, 26 lô đất còn lại tại Khu dân cư Phú Quý 3 vẫn chưa thực hiện đấu giá để giao đất cho người dân.

Trong khi đó, nhu cầu về đất ở tại Tam Mỹ Tây hiện rất bức thiết, đặc biệt liên quan đến việc thu hồi đất của Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa phận xã Tam Mỹ Tây có ảnh hưởng đến nhiều hộ dân của địa phương. Đoàn thanh tra yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành phê duyệt lại giá khởi điểm của quỹ đất chưa tổ chức đấu giá (26 lô còn lại) và tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất này.

Trong quá trình giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Phú Quý 3, các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất đấu giá đợt 1 đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn 1 hộ dân nợ ngân sách nhà nước số tiền 86,4 triệu đồng.

Sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND Tỉnh thu hồi diện tích đất 2,8 ha của Công ty cổ phần Wei Xern Sin Việt Nam (đất Công ty thuê tại Quyết định 3119/QĐ-UBND ngày 31/7/2002 của UBND Tỉnh). Lý do là từ năm 2002 đến thời điểm thanh tra, Công ty không có nhu cầu sử dụng đất, không thực hiện xây dựng văn phòng làm việc theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư.