(BĐT) - HĐQT Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (mã chứng khoán: NHC) vừa thống nhất phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông sẽ được thực hiện trong tháng 12/2021 và thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 1/2022.

Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 4,5 tỷ đồng để chia cổ tức.

Kết thúc quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu 17,38 tỷ đồng, giảm 71,22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 2,59 tỷ đồng, giảm 72,8%.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra cả năm là doanh thu 39,77 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7,4 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 43,7% và 35% các mục tiêu đề ra.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 70,21 tỷ đồng.