Nhập siêu gần 47 triệu USD trong nửa đầu tháng 8

(BĐT) - Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 (từ ngày 1 - 15/8) đạt 19,51 tỷ USD, giảm 17,1% (tương ứng giảm 4,03 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7 trước đó. 
Tổng trị giá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8 vừa qua đạt 9,73 tỷ USD, giảm 17,6% so với nửa cuối tháng 7/2018. Ảnh: Nhã Chi
Tổng trị giá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8 vừa qua đạt 9,73 tỷ USD, giảm 17,6% so với nửa cuối tháng 7/2018. Ảnh: Nhã Chi

Như vậy, tính hết ngày 15/8 tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 286,29 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 34,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 thâm hụt 47 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nước ta tiếp tục thặng dư 2,92 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 8, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt gần 13 tỷ USD, giảm 17,2%, tương ứng giảm 2,7 tỷ USD so với nửa cuối tháng 7/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 185,47 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng 22,54 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017.

Về hoạt động xuất khẩu, tổng trị giá trong kỳ 1 tháng 8 vừa qua đạt 9,73 tỷ USD, giảm 17,6% (tương ứng giảm 2,08 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 144,6 tỷ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng 20,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Về nhập khẩu, trị giá trong kỳ 1 tháng 8 đạt 9,78 tỷ USD, giảm 16,6% (tương ứng giảm 1,95 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2018. Tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 141,68 tỷ USD, tăng 11,4% (tương ứng tăng 14,49  tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Chuyên đề