(BĐT) - Nhà đầu tư Công ty Nhật Quang - (TNHH) vừa trúng thầu Dự án Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất.

Dự án có quy mô 12,03 ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 89,223 tỷ đồng; giá trị nộp ngân sách nhà nước là 22,078 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án tối đa là 24 tháng, kể từ ngày có quyết định chấp thuận Dự án.

Trước đó, trong thông báo mời sơ tuyển đăng trên Báo Đấu thầu số 81 ra ngày 5/5/2016, tổng chi phí thực hiện Dự án là 150 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (phần kêu gọi đầu tư) theo quy hoạch chi tiết được duyệt để tạo cơ sở hình thành một khu dân cư mới đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Sau khi dự án hoàn thành góp phần tạo ra một khu dân cư mới khang trang, hiện đại góp phần mở rộng và đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện Việt Yên.

Liên quan tới việc công khai thông tin Dự án, thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án và Thông báo mời sơ tuyển đã được đăng trên Báo Đấu thầu. Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại không đăng tải công khai danh sách ngắn nhà đầu tư quan tâm Dự án.