Nguồn công việc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông là cơ hội lớn cho nhà thầu có năng lực

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong hoạch định xây dựng các tuyến đường cao tốc của nước ta thì từ nay đến 2025 là 3.000 km và đến năm 2030 đạt 5.000 km cao tốc. Có nghĩa là từ năm 2025 đến 2030 còn thêm 2.000 km đường cao tốc nữa, đây là khối lượng công việc rất lớn.

Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lizen

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến xin thông qua Quốc hội về việc đầu tư 64 tỷ USD cho việc phát triển hệ thống đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời, yêu cầu tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc đến Hà Nội và đi Hạ Long khởi công trước 2025. Do đó, đây là cơ hội về nguồn công việc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông lớn cho các nhà thầu có năng lực.

Ngoài ra, các công trình quốc gia trọng điểm có xu hướng chuyển dịch sang theo phương thức đối tác công tư (PPP) và chúng tôi cũng hoạch định tham gia vào lĩnh vực này. Trước đây, Công ty tham gia 2 dự án là BOT 38 và BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và hiện tiếp tục đầu tư vào Dự án BOT Chi Lăng - Hữu Nghị. Trong đó, BOT 38 và BOT Bắc Giang - Lạng Sơn không có vốn đầu tư của Nhà nước, nhưng cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị được Nhà nước tham gia 50% vốn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn về hiệu quả đầu tư Dự án. Công ty góp 220 tỷ đồng vào dự án này và xác định đây là khoản đầu tư lâu dài.

Với chiến lược phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông của Nhà nước, từ nay đến năm 2030, Lizen sẽ không lo thiếu việc làm. Công ty cũng đang nghiên cứu một số tuyến cao tốc trục ngang được triển khai theo phương thức PPP và khi tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả, sẽ đề xuất với Đại hội đồng cổ đông để tham gia.

Chuyên đề