Nghệ An: Đấu giá bỏ phiếu gián tiếp 47 lô đất tại thị xã Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Quang Công Minh và UBND thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất ở tại vùng quy hoạch Đồng 10 tấn, Thôn 3, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 156,4 m2 – 238m2/lô. Giá khởi điểm từ 3,9 triệu đồng – 5,06 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm mỗi lô đất từ 760 triệu đồng – 1,26 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 38,939 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo tới ngày 26/10/2022. Thời gian xem tài sản đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và xe thực tế tại vùng đất quy hoạch Đồng 10 tấn, thôn 3, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cũng trong thời gian từ ngày niêm yết thông báo tới ngày 26/10/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

Thời gian nộp Biên lai nộp tiền đặt trước, Bỏ phiếu trả giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu vào ngày 29/10/2022 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An). Kết quả trả giá được công bố cùng ngày 29/10/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư