(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất ở tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Các lô đất được bán đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp với tổng mức giá khởi điểm là 93,8 tỷ đồng. Thời gian công bố giá đấu giá dự kiến diễn ra ngày 17/11/2021.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

53 lô đất có tổng diện tích 7.459 m2 tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm 12 và xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổng giá khởi điểm là 93,8 tỷ đồng

Trong đó, 12 lô đất ở xóm 12 có diện tích từ 110 – 225,1 m2/lô. Giá khởi điểm mỗi lô đất từ 1,33 – 2,7 tỷ đồng/lô đất.

42 lô đất ở xóm Mỹ Thượng có diện tích từ 110 – 179m2/lô. Giá khởi điểm từ 1,2 – 2,1 tỷ đồng/lô đất.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 28/10/2021 đến ngày 13/11/2021 tại trụ sở công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt. Cuộc đấu giá được diễn ra theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, đảm bảo đúng quy định. Nên thời gian nộp hồ sơ đấu giá và phong bì đựng phiếu trả giá của 53 lô đất tại xã Hưng Lộc được chia theo các khung thời gian.

Cụ thể, đối với 21 lô đất (từ lô LK-01 đến lô LK-21) tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Mỹ Thượng thì thời gian nộp hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá vào ngày 15/11/2021 được bỏ vào thùng đựng phiếu số 1.

11 lô đất (từ lô 2 đến lô 12) tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm 12 được nộp hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá ngày 16/11/2021 được bỏ vào thùng đựng phiếu số 2.

21 lô đất (từ lô LK-22 đến lô LK-42) tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Mỹ Thượng sẽ nộp hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá ngày 16/11/2021 được bỏ vào thùng đựng phiếu số 3.

Khách hàng nộp phong bì đựng phiếu trả giá phải đúng thời gian và đúng các lô đất đã quy định đối với mỗi thùng đựng phiếu nêu trên. Công ty sẽ công bố kết quả đấu giá đối với từng thùng đựng phiếu trả giá riêng nếu khách hàng nào bỏ phiếu trả giá sai các lô đất đã quy định của từng thùng đựng phiếu trả giá thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ không được công bố giá.

Buổi công bố giá dự kiến được tổ chức vào ngày 17/11/2021 tại trụ sở UBND xã Hưng Lộc, đường Trần Trùng Quang, thành phố Vinh, Nghệ An.