Nghệ An đấu giá 52 lô quy hoạch vùng Đồng Lùng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Đô Lương đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 52 lô quy hoạch tại vùng Đồng Lùng, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

52 lô quy hoạch tại vùng Đồng Lùng có tổng diện tích 8.713,7 m2, tổng giá khởi điểm là 92,657 tỷ đồng. Các lô đấu giá có diện tích từ 159,5 - 211,7 m2/lô; đơn giá khởi điểm là 8 - 18 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 1,1 - 3,1 tỷ đồng/lô.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 11 - 25/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, thời gian tổ chức công bố giá vào ngày 27/7/2022.

Chuyên đề