Nghệ An đấu giá 37 lô đất xã Nam Xuân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn đang thông báo đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại vùng quy hoạch Cồn Nổ, Xóm 6, xã Nam Xuân. Tổng giá khởi điểm là 84,8 tỷ đồng.

Các lô đất đấu giá được quy hoạch với diện tích 255 - 325 m2/lô. Tổng diện tích của 37 lô đất đấu giá là 10.344 m2. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 7,5 - 9 triệu đồng/m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 7/4/2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá vào ngày 8/4/2023 tại Hội trường UBND xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn.

Cuộc đấu giá được công bố vào ngày 8/4/2023.

Chuyên đề