Nghệ An chuẩn bị đấu giá 37 lô đất huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND huyện Diễn Châu đang tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, tài sản đấu giá có vị trí tại xã Diễn Yên, vị trí 1 tại Vùng Giếng thùng, xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất của 37 lô (từ lô số 10 đến lô số 46) có tổng diện tích: 6.297,8 m2. Tổng giá khởi điểm hơn 77,189 đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được bán trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày 11/6/2024. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ là Phòng Tư pháp - UBND huyện Diễn Châu.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì UBND huyện Diễn Châu sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng tổ chức đấu giá tài sản thành với UBND huyện. Trường hợp đều đã có hợp đồng thì xem xét trên cơ sở đánh giá, so sánh công tác tổ chức và kết quả tổ chức phiên đấu giá gần nhất tại huyện Diễn Châu.

Chuyên đề