Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập

Địa chỉ: 29 đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7 phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 02743818801

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Dầu Tiếng

Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 1.957,3m2 và một số tài sản gắn liền trên đất

01


ấp Suối Sâu, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

4,509,147,546

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/08/2022 - 16:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/09/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chuyên đề