Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Agribank chi nhánh huyện Mai Châu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát

Địa chỉ: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại: 0915068609

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh huyện Mai Châu

Địa chỉ: thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 543415 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 09/8/2011, sổ vào sổ cấp GCN: 00432, gồm: Thửa đất số: 177, Tờ bản đồ số: 9; Diện tích: 969,0 m2; Mục đích sử dụng: đất ở 300 m2; đất trồng cây lâu năm: 669,0 m2; Thời hạn sử dụng: đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến tháng 4/2051; Nguồn gốc sử dụng: nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phùng Như Tuyến

01

chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá

thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

5,338,287,500

1,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/08/2022 - 16:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 09/09/2022

Địa điểm: tại trụ sở văn phòng giao dịch công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề