Ngày 9/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/2/2023 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông ủy quyền như sau:

I. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. Đ/c: Số 169 đường Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.33560.314.

II. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 09/02/2023 tổ chức đấu giá tại Hội trường - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. Địa chỉ: Số 169 đường Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

IV. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc phường Phú Lương; phường Yên Nghĩa; phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, cụ thể:

1. Khu Hạ Khâu, phường Phú Lương: 17 thửa đất với tổng diện tích 1.062,5 m2; giá khởi điểm: 67.544.000 đồng/m2.

2. Khu Đống Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương: 02 thửa đất với tổng diện tích 136,9 m2; giá khởi điểm: 75.895.000 đồng/m2.

3. Khu Sau Chùa (X8), phường Yên Nghĩa: 02 thửa đất với tổng diện tích 137,4 m2; giá khởi điểm: 76.000.000 đồng/m2.

4. Khu Dược (X7), phường Dương Nội: 05 thửa đất với tổng diện tích 276,0 m2; giá khởi điểm: 79.900.000 đống/m2.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 09/12/2022 đến 17h00’ ngày 06/02/2023 (giờ hành chính). Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông; Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông hoặc gửi hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (được làm tròn đến đơn vị hàng triệu đồng để tạo điều kiện cho công tác tổ chức việc đấu giá và người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước), thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 06/02/2023 đến 17h00 ngày 07/02/2023. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử địa phương: https://www.hadong.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư