Ngày 9/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2023 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank C/n Gia Định

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

02 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 48/11A và số 48/19 Lê Lợi, Phường 4, Q.Gò Vấp, TP.HCM

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

số 48/11A và số 48/19 Lê Lợi, Phường 4, Q.Gò Vấp, TP.HCM

24,182,000,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/12/2022 - 17:00 06/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM (Điều kiện tham gia chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 9/1/2023

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề