Ngày 8/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2022 do Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (BIDV – TP.HCM) ủy quyền như sau:

Chuyên đề