Ngày 8/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Nhà, đất tại thửa đất số 97, tờ bản đồ số 5, tại số 23/11 Hoàng Diệu (cũ), K133/1 Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3401080679 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27/7/2000.

Giá khởi điểm: 3.958.694.487 đồng (ba tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, bốn trăm tám mươi bảy đồng).

Tiền đặt trước: 791.738.000 đồng (bảy trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi tám ngàn đồng).

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng. Đ/c: Số 674 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Xem tài sản: Từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 17/11/2022 đến ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 08/12/2022.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0898.852.777 - 0236.625.777.

Chuyên đề