Ngày 8/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Trung Việt

Địa chỉ: đường số 67 Lô 70 LK 7 - 5, KĐT Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại: 02583887 979

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: 89-89 A Yersin, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số CL 851601, số vào sổ cấp GCN: CH04639, thửa đất số 11, tờ bản đồ số 40 - Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Môn 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất của ông Trần Anh Tài đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Khánh Hòa.

Tổ dân phố Đông Môn 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

1,460,110,000

292,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 03/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 07/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 18/10/2022 - 16:00 03/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt. Địa chỉ: Lô 70 LK7-5, đường số 67 Khu Đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Trung Việt. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 08/11/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trung Việt - Địa chỉ: Lô 70 LK7-5, đường số 67 Khu Đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm

Chuyên đề