Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253822476

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng

Địa chỉ: Số 991 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 6T1P1 và 6P2 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

02

Tham khảo hồ sơ đấu giá

Số 6T1P1 và 6P2 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

19,383,000,000

3,800,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/06/2022 - 16:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định; nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn tại thông báo này

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/07/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Chuyên đề

Kết nối đầu tư