Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432115234

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy

Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Khánh (Cầu Dát): Ô đất LK1-01, LK1-02, LK1-03Khu Đồng Khánh (Cầu Dát), xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy

640,000,000

125,000,000

2

LK1-04Khu Đồng Khánh (Cầu Dát), xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy

942,500,000

125,000,000

3

Khu 1 (Ao Cá): Ô đất LK1-01Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,172,000,000

230,000,000

4

LK1-02Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,232,000,000

230,000,000

5

LK1-03Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,292,000,000

230,000,000

6

LK1-04Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,351,500,000

230,000,000

7

LK1-05Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,411,500,000

230,000,000

8

LK1-06Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

1,471,500,000

230,000,000

9

LK1-07Khu 1 (Ao Cá), xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

2,035,500,000

230,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/06/2022 - 17:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; - Đối với mỗi ô đất đưa ra đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân làm đại diện tham gia đấu giá (theo sổ hộ khẩu); - Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/07/2022

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề

Kết nối đầu tư