Ngày 7/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đức Trí

Địa chỉ: Nhà số 37A đường Nguyễn Tuấn Thiện, khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Khối 4 – Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ số 04, tức thửa đất số 44 tờ bàn đồ số 14 (bản đồ công nghệ số), diện tích 281m2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 901448 do UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 20/10/2010 cho ông Đặng Đình Minh và bà Lê Thị Hoài

01

Xem trực tiếp

xóm 1 xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

4,387,635,017

875,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 04/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/10/2022 - 17:00 04/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá và Quy chế bán đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí ban hành, phải mua hồ sơ, hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí - Số 37A Nguyễn Tuấn Thiện, Khối Tân Tiến, Phường Lê Mao, tp Vinh, Tỉnh Nghệ An, việc đăng ký tham gia đấu giá chỉ có hiệu lực nếu người đã đăng ký nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định. ĐT liên hệ: 0949259888

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 07/11/2022

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dấn sự Huyện Quỳnh Lưu - Khối 4, thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Chuyên đề

Kết nối đầu tư