Ngày 6/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2022 như sau:
Ngày 6/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư