Ngày 5/12/2019, đấu giá 51.401.089 cổ phần Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 5/12/2019 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; ...

Vốn điều lệ thực góp: 4.500.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 23.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      51.401.089 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     căn cứ theo Quy chế đấu giá

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 29/11/2019 đến 16h00 ngày 04/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Từ 9h00 đến 14h00 ngày 05/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          14h30 ngày 05/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 11/12/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Chuyên đề

Kết nối đầu tư