Ngày 5/12/2019, đấu giá 3.247.246 cổ phần Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội vào ngày 5/12/2019 do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt; vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan đến ngành sơn ...

Vốn điều lệ: 120.270.860.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 24.296 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      3.247.246 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     3.247.246 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/11/2019 đến 15h30 ngày 28/11/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 05/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 05/12/2019 đến 16 giờ ngày 11/12/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019

Chuyên đề

Kết nối đầu tư