Ngày 5/11/2021, đấu giá 18 cây trồng tại tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ban Quản lý rừng Phòng Hộ Bắc biển Hồ ủy quyền như sau:

18 cây trồng bị chết khô ở Lâm viên Biển Hồ, cụ thể: 8,67 m3 Gỗ tròn các loại gồm: 8,25 m3 Gỗ thông 03 lá (Nhóm 04, Đường kính trung bình: ≤ 25cm (Khối lượng là 0,43m3), Đường kính trung bình từ 25cm – 34cm (Khối lượng là 2,64m3), Đường kính trung bình từ 35cm – 49cm (Khối lượng là 5,18m3) và 0,42 m3 Gỗ Sao đen (Nhóm 03, Đường kính trung bình: 30cm).

Ban Quản lý rừng Phòng Hộ Bắc biển Hồ

Ngày 5/11/2021, đấu giá 18 cây trồng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá 18 cây trồng tại tỉnh Gia Lai ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư