Ngày 4/8/2022, đấu giá tài sản cố định thanh lý tại tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2022 do Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc. Đ/c: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Tài sản đấu giá: Tài sản cố định thanh lý của Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc:

1. 01 máy búa 250B. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.

2. 01 máy búa hơi thủy lực. Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

3. 01 máy phay KUKARI. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022 tại Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc. Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 20/7/2022 đến 17h00, ngày 01/8/2022 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/8/2022 đến 17h00, ngày 02/8/2022 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; https://taisancong.vn; http://daugiaso5.vn và http://coma2.vn.

Chuyên đề