Ngày 4/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862946889

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú

Địa chỉ: 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3178, tờ bản đồ số 04, diện tích 3046 m2, tọa lạc tại Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 510826, vào sổ cấp GCN số CH 00065 do UBND huyện Châu Thành tỉnh Long An cấp ngày 02/04/2010 cho ông Huỳnh Kim Tựu.

Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

1,485,229,600

297,045,920

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/07/2022 - 17:00 01/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 04/08/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Chuyên đề