Ngày 4/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê, công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá Giá trị lợi thế quyền thuê đất, công trình xây dựng tọa lạc trên đất thuê (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đến ngày 28/6/2055, diện tích khu đất: 56.741 m2), cây trồng trên đất và máy móc thiết bị của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quảng Thuận là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

1. Tài sản đấu giá: Giá trị lợi thế quyền thuê đất, công trình xây dựng, cây trồng gắn liền với diện tích đất 56.741 m2 thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số “00” (nay là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 90), tọa lạc tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 336546 ngày 12/4/2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quảng Thuận và Công văn số 2878/STNMT-TNKSN&BĐKH ngày 10/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đến ngày 28/6/2055, diện tích khu đất: 56.741 m2); các công trình xây dựng không gắn liền với diện tích đất 56.741 m2 theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản lập ngày 27/8/2020 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Ninh Thuận và Trích lục bản đồ địa chính lập ngày 14/9/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất gạch tuynen của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quảng Thuận (chi tiết xem tại Giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình Xây dựng số 585852281900123 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 17/9/2008, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 336546 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 12/4/2007, Biên bản kê biên, xử lý tài sản lập ngày 27/8/2020 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, Trích lục bản đồ địa chính lập ngày 14/9/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận và Văn bản số 1186/CTHADS-NV ngày 16/11/2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận), cụ thể như sau:

1.1. Giá trị lợi thuế quyền thuê đất: Diện tích đất thuê 56.741 m2 = 650.070.000 đồng.

1.2. Công trình xây dựng:

1.3. Cây trồng trên đất:

1.4. Máy móc thiết bị là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Quảng Thuận

(Không thế chấp Ngân hàng)

2. Giá khởi điểm của tài sản: 7.347.280.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: do Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Ninh Thuận quyết định (có văn bản riêng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 1.469.456.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 30 phút đến hết 17 giờ 00 phút ngày 01/6/2021. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số tài khoản: 61510000005608, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ 7 giờ 30 phút ngày 13/5/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 01/6/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ 30 phút ngày 31/5/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 01/6/2021 trong giờ hành chính tại Nhà máy gạch Tuynen Ninh Sơn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quảng Thuận (Địa chỉ: xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ 7 giờ 30 phút ngày 13/5/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 01/6/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây (theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013):

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật Đất đai năm 2013.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); Giấy CMND của người đại diện theo pháp luật (bản photocopy).

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 04/6/2021 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 3, Điều 11 Quy chế cuộc đấu giá số 234/QC-TTDVĐGTS ngày 12/5/2021.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038).

(Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 234/QC-TTDVĐGTS ngày 12/5/2021)

Chuyên đề