Ngày 4/6/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng tại TP. Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, đặc điểm chi tiết tài sản:

Tài sản đấu giá: Quyền khai thác mặt bằng tầng 1 có tổng diện tích sàn: 2.195,9 m2 theo phương thức đấu giá riêng biệt từng khu, từng ki ốt gồm: Khu kiot, Khu thương mại, Khu gửi trẻ, Khu ngân hàng của Tòa nhà chung cư HH3-HH4 Đổng Quốc Bình; Địa chỉ: phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn khai thác: 03 năm.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

- Bước giá: 100.000 đồng/m2/3 năm

(Một trăm nghìn đồng cho một mét vuông trong ba năm).

3. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/5 đến ngày 01/6/2021 (Trong giờ hành chính);

- Thời gian xem tài sản: Ngày 24/5 và 25/5/2021 tại Tòa nhà chung cư HH3-HH4 Đổng Quốc Bình; Địa chỉ: phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/6 đến ngày 03/6/2021 (Trong giờ hành chính);

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 04/6/2021.

Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.

4. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức kinh tế, cá nhân có đăng ký kinh doanh có nhu cầu và khả năng tài chính, có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh theo đúng phương án cho thuê mặt bằng được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (bản sao công chứng);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.

Chuyên đề