Ngày 4/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Trường THPT Vị Thanh ủy quyền như sau:

(Cho thuê mặt bằng nhà xe và căn tin tại Trường THPT Vị Thanh)

Đấu giá tài sản theo đề nghị Trường Trung học phổ thông Vị Thanh; địa chỉ: Số 559, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Cho thuê mặt bằng nhà xe và căn tin tại Trường Trung học phổ thông Vị Thanh; địa chỉ: Số 559, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (đấu giá riêng lẻ từng tài sản), cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng nhà xe: DTXD: 874m²; DTSD: 874m²; Kết cấu: Khung cột, vì kèo gỗ, không trần, mái tole, nền đal. Hiện trạng: đang sử dụng bình thường. Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/năm;

- Tài sản 2: Mặt bằng căn tin 02: DTXD: 280m²; DTSD: 280m²; Kết cấu: Móng BTCT, cột thép hình, vách xây tường + lưới B40, mái tole. Hiện trạng: đang sử dụng bình thường. Giá khởi điểm: 65.000.000 đồng/năm;

* Thời gian cho thuê: 04 năm 8 tháng, theo phương thức đấu giá 01 lần cho cả thời gian thuê.

* Giá cho thuê năm thứ 2 trở đi mỗi năm tăng 10% so với đơn giá thuê năm trước.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 18/02/2021 và ngày 19/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Trường Trung học phổ thông Vị Thanh (Số 559, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 04/02/2021 đến 17h00 ngày 01/3/2021 (trong giờ hành chính) (Trừ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản 1: 150.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 2: 150.000 đồng/hồ sơ;

b) Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 20.000.000đồng/hồ sơ;

- Tài sản 2: 13.000.000đồng/hồ sơ;

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 01/3/2021 đến 16h30 ngày 03/3/2021 (trong giờ hành chính), cụ thể:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang (BIDV Hậu Giang).

Ví dụ: Nguyễn Văn A (người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 04/02/2021 đến 17h00 ngày 01/3/2021 (trong giờ hành chính) (Trừ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021).

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photo), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động (bản sao có chứng thực), Giấy chứng minh nhân dân (bản photo), kèm theo bản gốc để đối chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền:

+ Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản photo), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Văn bản ủy quyền (có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

* Lưu ý: Ngoài điều kiện quy định tại điểm b khoản 6 Thông báo này, tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện đối với từng tài sản được đính kèm tại Quy chế đấu giá tài sản số 42/QC-ĐGTS ngày 02/02/2021 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành (kèm phụ lục điều kiện); với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm đúng thời gian quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/3/2021.

b) Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Chuyên đề