Ngày 3/8/2022, đấu giá 6 tài sản (bất động sản) tại Quận 1, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2022 do Agribank - Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh trung tâm Sài Gòn, số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38231880-423.

Tài sản đấu giá: 06 tài sản tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

- Tầng 02, 20 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. DTXD: 84,86 m2.

- Tầng 02 - Tầng số 01, 20 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. DTXD: 42,13 m2.

- Tầng 02 - Tầng số 01, 20 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. DTXD: 68,34 m2.

- Tầng 02 - Tầng số 01 - 02, 20 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. DTXD: 66,63 m2.

- Tầng 02 - Tầng số 01, 20A1 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. DTXD: 52,1 m2.

- Tầng 01, 20 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. DTXD: 59,39 m2.

Giá khởi điểm: 228.356.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 22.835.600.000 đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 29/7/2022, 01/8/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/8/2022 (trong giờ hành chính).

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xem hồ sơ giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 26/7/2022) đến ngày 01/8/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Ngày 28/7/2022 và 29/7/2022 tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 03/8/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Chuyên đề