Ngày 3/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2023 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS02/23) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 43/36/8, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

01

43/36/8, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

4,624,000,000

693,600,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 31/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 02/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 06/01/2023 - 16:00 31/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 03/02/2023

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư