Ngày 31/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo bán đấu giá ngày 31/5/2024 như sau:

Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 136m2 đất tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 24 tạiThôn La Xuyên (nay là thôn La Tiến), xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số BV829071 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 15/5/2014 cho Ông Ninh Văn Khánh và Bà Nguyễn Thị Hoa và toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo biên bản kê biên ngày 26/4/2024.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm: 786.000.000 đồng Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu thuế, phí, phí công chứng, lệ phí liên quan đến việc phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có).

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 10/5/2024 đến 16h00’ ngày 28/5/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 20/5/2024 và ngày 21/5/2024 tại: Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 24 tại Thôn La Xuyên (nay là thôn La Tiến), xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Chi nhánh từ ngày 28/5/2024 đến ngày 30/5/2024. Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 30/5/2024.

- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào: 08h30’ ngày 31/5/2024.

- Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Chuyên đề