Ngày 3/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2022 do Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu. địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng huyện Sóc Sơn.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất số 1 thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cụ thể: Lô đất LK02 - Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.

- Từ thửa đất số 1 đến số 13: Giá khởi điểm: 31.600.000 đồng. Tiền đặt trước: Từ 600.400.000 đến 941.680.000 đồng.

- Từ thửa đất số 14 đến số 26: Giá khởi điểm: 26.800.000 đồng. Tiền đặt trước: Từ 509.200.000 đến 798.640.000 đồng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 08 giờ 30 phút (thứ Bảy), ngày 03/12/2022 tại trụ sở trụ sở UBND huyện Sóc Sơn.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 14/11/2022 đến 17h00, ngày 30/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu. Xem tài sản: Ngày 24/11 và 25/11/2022 (trong giờ hành chính). Nộp tiền đặt trước: Ngày 30/11/2022 và 01/12/2022 (trong giờ hành chính).

Liên hệ điện thoại: 0243.965.5298.

Chuyên đề