Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại thành phố Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 như sau:

Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Chuyên đề