Ngày 3/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/10/2022 do Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ủy quyền như sau:

Chuyên đề