Ngày 29/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2022 do Agribank - Chi nhánh Đông Sài Gòn ủy quyền như sau:

Chuyên đề