Ngày 29/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3887339

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

Địa chỉ: Địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 09 lô đất ở (có danh sách chi tiết kèm theo). 4.1. Vị trí: Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 4.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất: Đất ở. Sử dụng lâu dài 4.3.Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

09 lô

đất quy hoạch

Ủy ban nhân dân phường Yên Thế, thành phố PLeiku 8.411.780.800

8,411,780,800

1,682,356,160

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 26/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 28/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 08/07/2022 - 11:00 26/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: - Thuộc đối tượng tham gia đấu giá. - Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt. - Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt. - Chấp nhận giá khởi điểm. - Nộp đủ hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/07/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề