Ngày 29/6/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2023 do MBAMC ủy quyền như sau:

Chuyên đề