Ngày 29/11/2019, đấu giá cả lô cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận vào ngày 29/11/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận

Địa chỉ: Bến xe Nam Phan Thiết, Khu phố 6, phường Đức Long, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường bộ; quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cầu, đường bộ ...

Vốn điều lệ: 20.685.950.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.905.177 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/11/2019 đến 16h00 ngày 26/11/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 29/11/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 29/11/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 06/12/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần

Chuyên đề

Kết nối đầu tư