Ngày 28/7 đấu giá đất thuộc Dự án khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đang phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 28/7/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên có vị trí tại thửa đất số 16, tờ bản đồ địa chính số 39, tỷ lệ 1/500 phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

Diện tích khu đất đấu giá là 6.340 m2, hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Tài sản gắn liền với đất là nhà công trình 1,5 tầng, diện tích sàn đã xây dựng 4.014 m2; giá trị đã đầu tư là 34,403 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Mục tiêu đầu tư bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Trung tâm Hội nghị tỉnh hoạt động, kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tiêu chuẩn tối thiểu ba sao, nhà hàng và các ngành, nghề thương mại, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm (không được làm nhà ở).

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên là 70,799 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng 6.340 m2 đất thương mại, dịch vụ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 36,396 tỷ đồng và giá trị tài sản gắn liền với đất là 34,403 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 12/7 – 25/7/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chuyên đề