Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, địa chỉ: Số 7 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản:

+ Tài sản đấu giá: Quyền thuê một phần diện tích tầng 1, một phần diện tích tầng 2, tầng 5 và 01 phòng gác lửng tầng 7 của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Thời gian thuê: 36 tháng. Tổng tiền thuê trong 36 tháng tính theo giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT: 5.320.468.656đ (Năm tỷ, ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm năm sáu đồng).

(Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước như danh mục chi tiết kèm theo)

+ Nguồn gốc tài sản:Là tài sản của bên A được quyền cho thuê theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

4. Hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm sẽ cấp túi sơ đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tham gia đấu giá từ ngày 07/12/2020 đến 17h00' ngày 24/12/2020.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 16/12/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

- Xem tài sản: Ngày 17/12/2020 và 18/12/2020 tại Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, địa chỉ: Số 7 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 07/12/2020 đến 17h00' ngày 25/12/2020. Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ nộp sau 17h00' ngày 25/12/2020.

- Cấp và nộp phiếu trả giá: Trung tâm cấp phiếu trả giá cho các khách hàng trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 07/12/2020 đến 17h00' ngày 25/12/2020. Khách hàng nộp phiếu trả giá cho Trung tâm bằng một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2020 đến 17h00' ngày 25/12/2020.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Đáp ứng yêu cầu về ngành nghề kinh doanh: Tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị tham gia đấu giá phải có ngành nghề, chứng chỉ nghề trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dịch vụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe, y tế, thể dục, thể thao.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 28/12/2020 tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản đang được bảo quản và cho khách hàng xem xét.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33553358/ 0983134886 (Ông Mai Đức Hùng - Chuyên viên)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề