Ngày 28/1/2022, đấu giá xe ô tô Mazda tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề