Ngày 28/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Chuyên đề