Ngày 28/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

Chuyên đề