Ngày 28/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2022 do Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ: Đường Bùi Khắc Nhất, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tại thửa đất số 469, tờ bản đồ số 03 Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL825212 do Ủy ban nhân dân TP.Thanh Hóa cấp ngày 10/06/2008 mang tên ông Cao Danh Thông và bà Nguyễn Thị Huệ

01

tốt

số 25/141 (nay là số 25B/141) Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

1,832,400,000

360,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 25/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 19:30 27/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 11/10/2022 - 17:00 25/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Thông báo đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 28/10/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư